Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen den 27/2-2023 består bestyrelsen af følgende personer:

Morten Borup Harning, Dialogical ApS/Comjunit ApS, Formand
Elvi Nissen, Trustworks, Kasserer
Emil Mourier, Airtame, Sekretær

Revisor

Jakob Bruhns, Immeo