UX Danmark

Hvad er UX Danmark?

UX Danmark er den ældste forening i Danmark inden for området UX (User Experience) og har siden 1999 været samlingssted for UX interesserede i Danmark.

Foreningen drives af medlemmer, for medlemmer - og den daglige drift varetages af en frivillig bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling.

Vidensdeling og sparring

UX Danmark samler studerende og fagfolk, der er interesseret i forskning, uddannelse og praktiske anvendelser af arbejdet med brugeroplevelse særligt brugervenlighed og tilgængelighed.

Foreningen arrangerer derfor en række arrangementer, der giver mulighed for vidensdeling og netværk. Det største arrangement er klart UX Camp CPH, som foreningen har været med til at afvikle årligt siden 2011, og som i år blev afholdt den 12.-13. maj, 2023.

En frivilligforening

UX Danmark er en non-profit organisation baseret på frivillig arbejdskraft. Kontingent og deltagergebyrer til foreningens arrangementer kan holdes på et meget rimeligt niveau, da betalinger udelukkende går til faktiske udgifter og drift af foreningens aktiviteter.