Forside -> Arrangementer -> Arkiv -> Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2005

Arrangementet er afholdt
(blev afholdt tirsdag, 22. februar 2005, kl. 15:30-17:00)

Der vil umiddelbart efter generalforsamlingen være mulighed for at deltage i en fælles middag (kræver særskilt tilmelding)

Dagsorden

Generalforsamlingen bliver afholdt på Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3 · 2000 Frederiksberg (samme sted som HCI forskning og industri)
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
 4. Fremlæggelse af årsregnskab.
 5. Godkendelse af årsberetning og -regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af næste års budget og kontingent
 8. Valg af bestyrelse og evt. suppleanter
  • Følgende personer er på valg (se evt. den nuværende bestyrelse)
   • Olav W. Bertelsen - genopstiller
   • Cathy Toscan (suppleant) - modtager ikke genvalg
   • Jeppe Heinsen - modtager ikke genvalg
   • Thomas Fabian Delman - modtager ikke genvalg
 9. Valg af revisor og suppleanter
  • Følgende personer er på valg
   • Jakob Bruhns
   • Anders Dinsen (suppleant)
 10. Eventuelt

Forslag skal sendes til Morten Borup Harning (formand) senest 7. februar 2004!

Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal (ifølge §8.5 i vedtægterne) tilsendes bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal udsende forslagene til medlemmerne 7 dage inden generalforsamlingen.

Generalforsamling

Indkomne forslag
Tilmelding
Deltagerliste (kun for medlemmer)