Forside -> Arrangementer -> Arkiv -> Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2003

Arrangementet er afholdt
(blev afholdt torsdag, 27. februar 2003, kl. 15:30-16:30)

Afholdes i forlængelse af arrangementet "KMD, Pat Jordan".

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at deltage i den fælles middag (kræver tilmelding til "KMD, Pat Jordan")

Dagsorden (ifølge vedtægterne):

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
  4. Fremlæggelse af årsregnskab
  5. Godkendelse af årsberetning og -regnskab
  6. Indkomne forslag (offentliggjort 20/2 2003)
  7. Fastsættelse af næste års budget og kontingent
  8. Valg af bestyrelse og evt. suppleanter
  9. Valg af revisor og suppleanter
  10. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 13. februar 2003 og vil blive offentliggjort senest 20. februar 2003. Forslag kan sendes til Morten Borup Harning.

Hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen bedes du henvende dig til et af medlemmerne i den sidende bestyrelse, f.eks. Morten Borup Harning.

Generalforsamling

Tilmelding
Deltagerliste