Forside -> Arrangementer -> Arkiv -> Cultural Probes

Virksomhedsbesøg på Statsbiblioteket: Kan man bruge dagbøger og engangskameraer til brugerundersøgelser?

Arrangementet er afholdt
(blev afholdt tirsdag, 30. august 2005, kl. 12:00-14:00)

Statsbiblioteket i Århus indbyder til en eftermiddag med erfaringsudveksling om og diskussion af cultural probes. I forsommeren har Statsbiblioteket eksperimenteret med metoden for at modne den til en større brugerundersøgelse.

Statsbiblioteket forsøger at anvende metoder, som kan give en kvalitativ viden om brugerne, som ellers ikke dukker op i traditionelle undersøgelser. Den nye viden bliver afgørende i fastlæggelsen af de roller, som det fysiske og digitale forskningsbibliotek og dets medarbejdere kommer til at indtage i fremtiden.

Vi vil fortælle om vores kombination af åbne interviews, observationer og cultural probes. Observationerne foregår så vidt muligt i de studerendes og universitetsansattes arbejdskontekst, det vil sige på universitetet eller i det private hjem. De udsendte cultural probes består til dels af en dagbog med mulighed for både frie og strukturede udfyldningsmuligheder. Hertil kommer et engangskamera, en limstift og en saks, som brugerne kan benytte i deres berigelse af dagbogen. Den indsamlede kvalitative viden skal danne basis for udarbejdelsen af en række modelbrugere.

Der er flere interessante temaer for diskussion af metoden:

  • Hvor god basis er metoden for at generere kvalitative data? Eller kvantitative data?
  • Hvordan håndterer man forholdet mellem en åben tilgang og kravet om at kunne bruge resultatet til noget?
  • Bidrager metoden med noget nyt, eller kan man få et lige så godt eller bedre resultat på en nemmere måde?

På Statsbiblioteket ser vi frem til at udveksle viden med interesserede og kritiske personer.

Kontakt Jens Hofman Hansen (jhh@statsbiblioteket.dk) eller Michael Poltorak Nielsen (mn@statsbiblioteket.dk), hvis du har spørgsmål inden arrangementet.

Sted:
Statsbiblioteket, Universitetsparken, DK-8000 Århus C
Der vil være skiltning fra indgangene, så det er muligt at finde vej til mødelokalet.

Der er efterfølgende rundvisning på Statsbiblioteket for interesserede.

Deltagerantal: maks. 20 deltagere

Cultural Probes

Tilmelding
Deltagerliste (kun for medlemmer)