Forside -> Arrangementer -> Arkiv -> Architectures of Trust

Architectures of Trust - Supporting Cooperation in the Computer-Supported Community

Arrangementet er afholdt
(blev afholdt torsdag, 31. oktober 2002, kl. 15:00-17:00)

v/Jonas Heide Smith

Som designer må man være bevidst om helt grundlæggende sociale dynamikker for at sikre sig, at folk opfører sig konstruktivt i et flerbrugersystem, et intranet, et community eller et multiplayerspil.

Tid: Foredraget starter kl.16.30.
Sted: IT-Højskolen i København, aud. 0.15.

Computerunderstøttede fællesskaber adskiller sig kun i ringe grad fra deres Real Life-pendanter.

I den fysiske verden er det tydeligt at grupper ikke kan blive ret store før de får brug for en række institutioner til at sørge for "god opførsel". Det kan være nedskrevne normsæt (en forenings vedtægter), det kan en neutral tredjeinstans (staten) og det kan være forskellige overvågningsinstitutioner (politiet, skattevæsenet etc.).

For at få et computerunderstøttet fællesskab til at fungere må man sørge for tilsvarende institutioner - features der tilsammen sørger for at den enkelte brugers handlinger får konsekvenser for vedkommende selv. Enkelte websites har med stor dygtighed indført sådanne features (www.ebay.com og www.eksperten.dk) men mange designere overser stadigvæk basal sociologisk indsigt i forsøget på at skabe "community".

Jonas Heide Smith afsluttede i maj 2002 kandidatuddannelsen i Film- og Medievidenskab ved Københavns Universitet med specialet "Architectures of Trust - Supporting Cooperation in the Computer-Supported Community". Specialet kan hentes fra http://www.medias-res.dk/jonas/aot.htm.

Architectures of Trust

Tilmelding
Deltagerliste (kun for medlemmer)