Forside -> Arrangementer -> Arkiv -> Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2007

Arrangementet er afholdt
(blev afholdt onsdag, 21. februar 2007, kl. 16:30-18:00)

Dagsorden

Generalforsamlingen bliver afholdt umiddelbart efter På vej mod "Truly Mobile Services".

Generalforsamlingen afholdes i DR-Byen, København. Alle medlemmer er velkomne, men husk tilmelding af hensyn til det praktiske arrangement.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
  4. Fremlæggelse af årsregnskab.
  5. Godkendelse af årsberetning og -regnskab
  6. Indkomne forslag
  7. Fastsættelse af næste års budget og kontingent
  8. Valg af bestyrelse og evt. suppleanter
  9. Valg af revisor og suppleanter
  10. Eventuelt

Forslag skal sendes til Morten Borup Harning (formand) senest 7. februar 2006!

Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal (ifølge §8.5 i vedtægterne) tilsendes bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal udsende forslagene til medlemmerne 7 dage inden generalforsamlingen.

Generalforsamling

Indkomne forslag
Tilmelding
Deltagerliste (kun for medlemmer)